1.3. fejezet, Generikusok és Lambda

Az alábbi statikus tagok kivételével a generikus osztályok kezelése hasonló a Java-hoz.

  class Test<T>
  {
    static public int Value;
  }
 
  class GenericsTest
  {
    static public void GenericList()
    {
      Console.WriteLine("=================== GenericsTest =================");
      SortedList<string, int> list = new SortedList<string, int>();
      list.Add("egy", 1);
      list.Add("kettõ", 2);
      list.Add("három", 3);
 
      foreach (KeyValuePair<string, int> item in list)
      {
        Console.WriteLine("Kulcs == {0}, Érték == {1}",
        item.Key, item.Value);
      }
    }
 
    static public void GenericStatic()
    {
      Test<int>.Value = 10;
      Test<string>.Value = 20;
      Console.WriteLine(Test<int>.Value);
      Console.WriteLine(Test<string>.Value);
    }
  }

További megszorításokat tehetünk a where kulcsszóval:

  class Test<T>
  {
    static public int Value;
  }
 
  class Test<T>
    where T : class
  {
  }
 
  class Test<T>
    where T : struct
  {
  }
 
  class Test<T>
    where T : IEnumerable
  {
  }
 
  class Test<T>
    where T : new() //csak olyan osztály lehet, aminek van alapértelmezett konstruktora
  {
  }
 
  class Test<T, U>
    where T : U //T csak U vagy annak leszármazottja lehet
  {
  }
 
  //Pl.:
  class Base { }
 
  class Derived : Base { }
 
  class Test<T>
    where T : Base
  {
  }
 
 
  class MyClass<T> : IEnumerable<T>, IEnumerator<T>
  {
  }

Koveriencia (covariance) és kontravarencia (contravariance)

Mivel a .NET-ben nem kompatibilis két generikus változó, még akkor sem, ha polimorfizmus elve szerint az lenne, az alábbi kód érvénytelen:

 List<Student> studentList = new List<Student>();
 List<Person> personList = studentList;

Ezért kitalálták a következőt:

    static public void GenericCovariance()
    {
      Method<Person> m1 = (person) => Console.WriteLine(person.Age);
      Method<Student> m2 = m1;
      Student s = new Student() { Age = 24, Name = "Éva" };
      m1(s); // 24
      m2(s); // 24
    }

A generikus List és hasonló osztályok fel vannak készítve a covariance-re:

  class Person
  {
    public int Age;
  }
 
  class Student : Person
  {
    public string Name { get; set; }
  }
 
  static public void GenericClassNInterfaces()
  {
    IEnumerable<Student> sie = new List<Student>()
    {
      new Student() { Name = "Géza", Age = 22 },
      new Student() { Name = "Éva", Age = 26 },
    };
    IEnumerable<Person> pie = sie;
    foreach (Person person in pie)
    {
      Console.WriteLine("Életkor: {0} ", person.Age);
    }
 
  }

Egy lambda kifejezés megfelel egy névtelen metódus definíciónak:

    public delegate int IntFunc(int x);
 
    static public void LambdaTest()
    {
      IntFunc func = (x) => (x * x);
      Console.WriteLine(func(10)); // 100
 
      Func<int, int, bool> func2 = (x, y) => (x > y);
      Console.WriteLine(func2(10, 5)); // true
 
      Func<bool> func3 = () => true;
      Console.WriteLine(func3()); //true
 
      //Void lambda
      Action<int> act = (x) => Console.WriteLine(x);
      act(10);
    }

Kifejezés fa

using System.Linq.Expressions;
...
 
 Expression<Func<int, int, bool>> expression = (x, y) => (x > y);
 Console.WriteLine(expression.Compile().Invoke(10, 2)); // True
 
...