1.4. fejezet, Unsafe kód, natív DLL kezelés

A managed kód kiváltja a memóriakezeléssel járó hibalehetőségeket. Akkor használjunk unsafe kódot, ha:

 • A lehető legjobb teljesítményt szeretnénk elérni egy rendkívül számításigényes feladathoz
 • .NET–en kívüli osztálykönyvtárakat akarunk használni

Unsafe kódrészben a memóriát pointer-eken keresztül érhetjük el közvetlenül. A programot parancssorból a /unsafe kapcsolóval fordítsuk le, Visual Studio-ban jobb klikk a projecten, Properties ablak, és a Build fülön jelöljük be az „Allow unsafe code” jelölőnégyzetet. Parancssorba így fordítható a program:

csc /unsafe main.cs

Példa az unsafe blokkra és publikus tulajdonságra:

namespace Homework4Unsafe
{
  class Test2Property
  {
    public unsafe int* x;
  }
 
  struct Test2Struct
  {
    public int x;
  }
 
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      unsafe
      {
        Test2Property t = new Test2Property();
        int y = 10;
        t.x = &y;
        Console.WriteLine(*t.x); // 10
 
        //Typed pointer
        int x = 20;
        int* p1 = &x;
        Console.WriteLine(*((int*)p1)); // 20
 
        byte z = 30;
        p1 = (int*)&z;
        //p1 = (byte*)&x; // build error
        Console.WriteLine(*((int*)p1)); // 30
 
        //void pointer
        void* p2 = &x;
        Console.WriteLine(*((int*)p2)); // 10
 
        Test2Struct t2 = new Test2Struct();
        t2.x = 100;
        Test2Struct* p3 = &t2;
        Console.WriteLine((*p3).x); // 100
        Console.WriteLine(p3->x); // 100
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Fix objektumok

Referenciatípuson belül deklarált értéktípusok esetén (ilyenek a tömbelemek is) fixálni kell az objektum
helyzetét, hogy a GC ne mozdíthassa el.

 int[] array = new int[] { 1, 3, 5, 7, 11 };
 fixed (int* p = array)
 for (int i = 0; i < 5; ++i)
 {
  Console.WriteLine(*(p + i));
 }

Dynamic Link Library

File -> New Project -> Visual C# -> Class Library -> Name = Homework4Library

using System;
 
namespace Homework4Library
{
  public class TestClass
  {
    static public void PrintHelloWorld()
    {
      Console.Out.WriteLine("Hello world");
    }
  }
}

A Homework4Library projekt alkalmazása egyéb projektből

Solution Explorer -> [Project] -> Add reference... -> Browse... -> Homework4Library.dll

using System;
using Homework4Library;
 
namespace Homework4Native
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      TestClass.PrintHelloWorld();
    }
  }
}

Natív dll függvény hívások extern metódusokkal

using System;
using System.Runtime.InteropServices;
 
namespace Homework4Native
{
  class Program
  {
    public class API
    {
      [DllImport("user32.dll")]
      public static extern int MessageBox(int hWnd, string text, string caption, uint type);
    }
 
    static void Main(string[] args)
    {
      API.MessageBox(0, "Hello!", "Window title", 0);
    }
  }
}