1.2. fejezet, Delegate és Event

A delegate olyan típus, amely egy vagy több metódusra hivatkozik.

delegate int TestDelegate(int x);
 
static public int Pow(int x)
{
 return (x * x);
}
 
TestDelegate dlgt = Pow;
int result = dlgt(10);

Az event egy érték megváltozásakor hívódik meg:

  class EventTest
  {
    public delegate void EventHandlerDelegate(string message);
    public event EventHandlerDelegate TestStatusChange;
    public event EventHandlerDelegate BeforeStatusChange;
    private int data = 10;
    public int Data
    {
      get { return data; }
      set
      {
        this.OnBeforeChange();
        data = value;
        this.OnStatusChange();
      }
    }
 
    private void OnBeforeChange()
    {
      if (BeforeStatusChange != null)
      {
        BeforeStatusChange("régi érték:" + data);
      }
    }
 
    private void OnStatusChange()
    {
      if (TestStatusChange != null)
      {
        TestStatusChange("Az osztály állapota megváltozott! Új érték: "+data);
      }
    }
  }
    static public void Handler(string message)
    {
      Console.WriteLine(message);
    }
 
    static public void ProcessNew(string message)
    {
      Console.Out.WriteLine("Process message: {0}", message);
    }
 
    static public void BeforeChangeHandler(string message)
    {
      Console.Out.WriteLine(message);
    }
 
    static public void Events()
    {
      Console.WriteLine("=================== Events ===================");
      EventTest t = new EventTest();
      t.BeforeStatusChange += BeforeChangeHandler;
      t.TestStatusChange += Handler;
      t.TestStatusChange += ProcessNew;
      t.Data = 15;
    }

Az esemény tulajdonképpen egy speciális delegate. Három dologban különbözik attól:

 • Esemény lehet része interfésznek, míg delegate nem.
 • Egy eseményt csakis az az osztály „hívhatja” meg, amely deklarálta.
 • Egy esemény rendelkezik add és remove "metódusokkal", amelyek felülbírálhatóak.