1.1.1.2 fejezet, Összetett tárolási szerkezetek

Összetett tárolási szerkezetek egy része a Collection interface-t valósítják meg. Ezek a Set interface-t (HashSet, TreeSet mint rendezett halmaz), a List interface-t megvalósító osztályok (Vector (deprecated), ArrayList, LinkedList). Egy másik része pedig a Map interface-t megvalósító osztályok (TreeMap kulcs szerint rendezve, HashMap). A Collections osztály statikus metódusai ezeken dolgoznak. Ilyen metódusok pl.: binarySearch, reverse, sort.