1.1.1.3. fejezet, Játék az idővel

Dátum különbség kezelése millisecundumban

 import java.util.Calendar;
 
public class DateDifferent{ 
 public static void main(String[] args){
 Calendar calendar1 = Calendar.getInstance();
 Calendar calendar2 = Calendar.getInstance();
 calendar1.set(2007, 01, 10);
 calendar2.set(2007, 07, 01);
 long milliseconds1 = calendar1.getTimeInMillis();
 long milliseconds2 = calendar2.getTimeInMillis();
 long diff = milliseconds2 - milliseconds1;
 long diffSeconds = diff / 1000;
 long diffMinutes = diff / (60 * 1000);
 long diffHours = diff / (60 * 60 * 1000);
 long diffDays = diff / (24 * 60 * 60 * 1000);
 System.out.println("\nThe Date Different Example");
 System.out.println("Time in milliseconds: " + diff
 + " milliseconds.");
 System.out.println("Time in seconds: " + diffSeconds
 + " seconds.");
 System.out.println("Time in minutes: " + diffMinutes 
+ " minutes.");
 System.out.println("Time in hours: " + diffHours 
+ " hours.");
 System.out.println("Time in days: " + diffDays 
+ " days.");
 }
}

Dátum formázó

SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyy.M.dd");