1.1. fejezet, A Java története

A Java története a Wikipedia oldalán.

JDK 1.0 (1996: Oak)
1.0.2. az első stabil, Java 1-ként nevezett változat
JDK 1.1 (1997)

Fontos változások az előzőkhöz

 • AWT eseménykezelő modell kibővítése
 • Inner Class
 • JavaBeans
 • JDBC
 • RMI
 • reflection
 • JDBC
 • JIT (Just In Time) compiler on Microsoft Windows platforms
J2SE 1.2 (1998: Playground)

J2SE, J2ME megnevezések bevezetése

 • strictfp kulcsszó a megvalósítás független lebegő pontos számítások kezelésére
 • SWING api a core-ba integrálva
 • A Sun JVM első JIT compiler megjelenése
 • Java applet plug-in böngészőkhöz
 • Java IDL, CORBA támogatás
 • Collections framework (JCF), összetett adatszerkezetek és konkurencia
  kezelés
  • List, Queue, Set, Map, Iterable interfészek
  • Vector, LinkedList, ArrayList
  • LinkedHashMap, HashMap, TreeMap, SortedMap, NavigableMap
  • HashSet, LinkedHashSet, TreeSet, SortedSet
  • Deque, BlockingQueue, PriorityQueue, ArrayDeque
J2SE 1.3 (2000: Kestrel)
 • HotSpot JVM
 • RMI - CORBA tuning
 • JavaSound
 • JNDI
 • Java Platform Debugger Architecture (JPDA)
 • Synthetic proxy classes
J2SE 1.4 (2002: Merlin)
 • assert kulcsszó
 • reguláris kifejezések Perl mintára
 • kivétel kezelés bővítése (eredeti, lower-level kivétel beágyazása)
 • IPv6 támogatása
 • non-blocking IO (NIO)
 • logging API
 • image I/O API (pl.: JPEG,PNG)
 • XML parszolás, XSL transzformáció (JAXP)
 • Biztonsági és titkosítási kiterjesztések (JCE, JSSE, JAAS)
 • Java Web Start (JAWS) applet-ek helyett
 • Preferences API
J2SE 5.0 (2004: Tiger)

J2SE 5.0 megnevezések bevezetése

 • Generikusok fordítási időben biztosított tipus biztonság ( pl.: List<String> )
 • Metadata, más néven Annotation
 • Autoboxing/unboxing, alap típusok automatikus konvertálása alap típusokat csomagoló objektumokba és vissza ( pl.: int - Integer )
 • Enumerations: típus biztonság felsorolásnál ( pl.: enum Day.MONDAY, Day.TUESDAY, stb.)
 • Varargs: az utolsó paraméter lehet változó számú ( pl.: void drawtext(String... lines) )
 • Kibővített for each ciklus: minden tömb és Iterable interfészt implementáló osztályokra, mint a Collection osztályok
 • Java Memória Modell változtatások: korábban alkalmazott modell letisztultabbá vált a szálak kommunikációjánál
 • Statikus import: ( pl.: import static java.lang.Math.*; y = PI * x)
 • automatikus stub generálása RMI objektumokra
 • Swing: új sminkelhető külső (synth)
 • Concurrency segédletek a java.util.concurrent csomagban
 • Scanner osztály a különböző input streamekre és bufferekre
 • 64 bites processzorok támogatása ( pl.: Core 2 Duo és magasebb )
Java SE 6 (2006: Mustang)

Java SE 6 megnevezések bevezetése

 • Script nyelvek használata ( Mozilla JavaScript Rhino )
 • Drasztikus gyorsítása a központi platformnak és a Swing-nek
 • Web Service támogatása a JAX-WS-en keresztül
 • JDBC 4 támogatás
 • Java Compiler API (programozott fordítás)
 • Frissítés JAXB 2.0-ra, StAX parser integrálása
 • pluggable annotations
 • sok GUI hatékonyság növelő megoldás, mint pl. a SwingWorker integrációja, táblázatok sorba rendezése és szűrése, és double-buffering (megszüntette a szürke-terület effektust).
 • JVM hatékonyság növelés: a szinkronizáció és a fordítás gyorsabb és hatékonyabb lett, új algoritmusok a meglévő GC (garbage collection) algoritmusokhoz, alkalmazás indítás gyorsítása

Javítások és új funkciók 2007 májusától 2013 október közepéig

 • u4 (2008.01.14): HotSpot VM 10
 • u7 (1.6.0.7): utolsó támogatott verzió a Win98 alapú
  operációs rendszerekhez
 • u10 (2008.10.15): HotSpot VM 11
  • Java Deployment Toolkit: közzétételt segítő JavaScript funkciók applet és Java Web Start alkalmazásokhoz
  • Java Kernel
  • frissítés kezelő
  • Pack200 támogatás
  • Java Quick Starter: gyors programindítás
  • Java2D hatékonyság növelés Windows Direct3D és hardver gyorsítás
  • Nimbus Swing kinézet, synth-re alapuló sminkeléssel
  • Java Plug-in-ek új generációja: appletek külön processzben futnak, és a Web Start alkalmazások támogatása
 • u12 (2008.12.12.): 64 bites böngészőkbe 64 bites Java Plug-in-ek támogatása, Windows Server 2008 támogatása, grafikus teljesítmény növekedés, JavaFX alkalmazások
 • u13 (2009.03.24.): megváltozik az LDAP-ban tárolt Java objektumok JNDI-n keresztül történő elérése, JMX változás (createMBeanunregisterMBean)
 • u14 (2009.05.28.):
  • HotSpot VM 14, JIT fordító teljesítmény növekedés, 64 bites gépeken tömörített mutatók, G1 (Garbage First) csökkentett futást felfüggesztő szemétgyűjtő
  •  -XX:+DoEscapeAnalysis: HotSpot JIT fordítóba escape analízis a lokális objektumok tárolási helyének meghatározásához (heap helyett a stack használata)
 • u18 (2010.01.13.):
  • Hotspot VM 16
  • operációs rendszerek támogatása: Ubuntu 8.04 LTS, Win7, RHEL 5.3
  • Firefox 3.6 támogatása
  • VisualVM 1.2
  • Java DB frissítés
 • u21 (2010.07.07.): Hotspot VM 17, Customized Loading
  Progress Indicators támogatása, VisualVM 1.2.2
  • operációs rendszerek támogatása: RHEL 5.4 és 5.5, Oracle Enterprise Linux 4.8, 5.4, 5.5
  • Chrome 4 támogatása
 • u23 (2010.12.08.): Hotspot VM 19, jobbról balra író nyelvek jobb támogatása
 • u24 (2011.02.15.): Java DB frissítés
 • u25 (2011.03.21.):
  • Hotspot VM 20
  • IE-9, Firefox 4, Chrome 10 támogatás
  • hatékonyabb BigDecimal
  • Server VM, Client VM: -server és -XX:+TieredCompilation fordítási opció
  • az utolsó Windows Vista SP1-et támogató verzió
 • u27 (2011.08.16.): Firefox 5 tanusitvány
 • u33 (2012.06.12.): hatékonyabb VM configurációs file
  betöltés
Java SE 7 (2011: Dolphin)
 • JVM támogatás a dinamikus nyelvek kezeléséhez
  (invokedynamic, JSR-292), Multi Language Virtual Machine
 • 64 bites tömörített mutatók használata
  (-XX:+UseCompressedOops)
 • Coin projekt:
  • String kezelés switch elágazásokban
  • automatikus resource kezelés try..catch kezelésben
  • generikusok kezelésének egyszerűsítése (diamond operator <>)
  • egyszerűsített varargs metódusok
  • binaris szám kezelés (pl: int anInt1 = 0b10100001010001011010000101000101)
  • aláhúzások szám kifejezésekben (pl.: long creditCardNumber = 1234_5678_9012_3456L)
  • kivételeknél több kivétel osztály egyszeri kezelése
 • Concurrency segédlet (JSR166)
 • új file I/O (meta-adat és link kezelés) java.nio.file,
  java.nio.file.attribute
 • Timsort tömbök rendezése merge sort helyett
 • elliptic curve cryptography algoritmus függvénykönyvtár
  szinten
 • XRender pipe-line Java2D-hez, modern GPU-k támogatásával
 • 6u10-ben bevezetett nem támogatott grafikus fejlesztések
  hivatalossá tétele
 • új hálózati protokollok SCTP és Sockets Direct Protocol
 • Upstream frissítés XML és Unicode-hoz
Java2SE 8 (2014. 03. 18.)
 • Nashorn (Javascript)
 • Lambda függvények
 • Többszörös öröklődés az interfészeken és az alapértelmezett
  metódusokon keresztül
  default public void
  exampleDefaultMethod()
 • Unsigned Integer
 • Date and Time API
 • Statikusan csatolt JNI könyvtárak
 • @Repeatable meta-annotatáció
 • Annotation on Java Types
 • Közvetlen JavaFX JAR futtatás (javafxpackager, javafx-maven-plugin)
 • Eltávolított permanent generation (osztályok és objektumok
  tárolása kettéválasztva)
 • Windows XP-n nem támogatott a telepítő, zip fájlból
  kicsomagolva használható (update 11-től)
 • u11 (2014. 07. 15.)
  • Java Dependency Analysis Tool (jdeps)
  • JAR file attribute – Entry-Point;
  • JAXP processing limit property – maxElementDepth
Java SE 9 (2017)
 • Moduláris felépítés (Project Jigsaw)
  Skálázható platform
  - Monolitikus rendszerről modulárisra váltva kisebb számítási igényű rendszerek fejleszthetők, kevesebb memória igény, gyorsabb indulás, jobb performancia.
  - Biztonságosabb a csomagolás, mert a platformon jobban konfigurálható melyik modulból mit exportálunk, és milyen más modulokra van szükségünk (belső API-k elrejtése).
  - Könnyebben fejleszthető a platform, modulonként különálló fejlesztő csoportok, egyszerűbb verziókezeléssel
 • JShell
 • GraalVM
Java SE 10 (2018)
 • Fél évenkénti verzió kiadás bevezetése (a páratlan sorszámú a major verzió)
 • Memória kezelés hatékonyabb GC-vel
 • önmagát fordító JVM (fordítása GraalVM)