1.10.18.2. fejezet, Prisma - adatbázis kapcsolatok

Kapcsolódó hivatkozások

Telepítés

npm install prisma --save-dev
npm install @prisma/client
npx prisma init

Modell készítés

Szerkesszük a .env fájlban a DATABASE_URL környezeti változót, majd képezzük le az adatbázisból a modellt (introspection):

npx prisma db pull

Vagy szerkesszük a prisma/schema.prisma fájlunkat majd migráljuk az adatbázist

npx prisma migrate dev --name init

Prisma Studio (adatbázis web admin felület)

npx prisma studio

(http://localhost:5555)

Kód generálása

npx prisma generate

NextJS prisma globális kapcsolat

import { PrismaClient } from "@prisma/client";
 
const globalForPrisma = global as unknown as { prisma: PrismaClient };
 
export const prisma = globalForPrisma.prisma || new PrismaClient();
 
if (process.env.NODE_ENV !== "production") globalForPrisma.prisma = prisma;
 
export default prisma;

Rekordok lekérése

route.ts tartalma:

import prisma from "@/app/lib/prisma";
 
export async function GET() {
    const languages = await prisma.language.findMany();
    return new Response(JSON.stringify(languages));
}