1.10.18.1. fejezet, Redirect

Ha szolgáltatás több rétegből áll és a backend egy külön alkalmazás, akkor a kérések átirányításához konfiguráljuk a NextJS-t a következő példa szerint:

/** @type {import('next').NextConfig} */
module.exports = {
 images: {
  unoptimized: true,
 },
 async rewrites() {
  return [
   {
    source: '/api/:path*',
    destination: 'http://localhost:8080/api/:path*',
   },
  ];
 },
};

Így a fetch('/api/valami') kérések átirányításra kerülnek a localhost megfelelő útvonalára.