1.10.23. fejezet, SerialPort programozása

Kapcsolódó hivatkozások

Linux felhasználónak jogosultság adása a soros port írására/olvasására (gép újraindítás szükséges utána):

sudo usermod -a -G dialout

Linux-on a port olvasásához használjuk pl. a /dev/ttyACM0 device-t. Windows-on pl. a COM5 device-t.

import { SerialPort } from "serialport";
import { ReadlineParser } from "@serialport/parser-readline"
 
const port = new SerialPort({ path: '/dev/ttyACM0', baudRate: 19200 })
const parser = port.pipe(new ReadlineParser({ delimiter: '\r\n' }))
parser.on('data', console.log)
port.write("BALANCE\n")