1.10.2. fejezet, VS Code

Kapcsolódó hivatkozások

TypeScript telepítése

Bővítmények

NodeJS telepítését követően futtassuk az alábbi scriptet:

npm install -g typescript

Szerver komponens telepítése

npm install --save-dev lite-server

VS Code bővítmények

Konfigurációs fájlok

tsconfig.json (a "tsc --init" hozza kétre)

{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES6",
    "module": "CommonJS",
    "outDir": "dist",
    "sourceMap": true,
    "allowJs": true,
  }
}

package.json (az "npm init" hozza létre)

{
  "name": "HelloWorld",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Example project",
  "main": "dist/hello-world.js",
  "scripts": {
    "build": "tsc",
    "start": "lite-server"
  },
  "license": "MIT",
  "dependencies": {
    "typescript": "^4.9.4"
  },
  "devDependencies": {
    "lite-server": "^2.6.1"
  }
}

A függőségek telepítéséhez használjuk a következő parancsot:

npm install

launch.json

{
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
    {
      "type": "node",
      "request": "launch",
      "name": "Launch Program",
      "skipFiles": [
        "<node_internals>/**"
      ],
      "program": "${workspaceFolder}\\dist\\hello-world.js",
      "preLaunchTask": "tsc: build - tsconfig.json",
      "outFiles": [
        "${workspaceFolder}/**/*.js"
      ]
    }
  ]
}

Szerver indítása

npm start

Fordítás automatizálása

tsc --watch

Formázási beállítások

Handlebars *.hbs fájlok automatikus formázásának kikapcsolására a c:\Users\{USERNAME}\AppData\Roaming\Code\User\settings.json fájlba illesszük be az alábbiakat (vagy adjuk ki VSCode-ban a Preferences: Open User Settings (JSON) parancsot):

"[handlebars]": { "editor.formatOnSave": false }