1.2.14. fejezet, TaskManagerIO: az eseményvezérelt programozás másként

Szükséges könyvtárak Arduino-hoz

Kapcsolódó hivatkozások

Minta program

#include <IoAbstraction.h>
 
int switchPin = 13;
int buttonPin = 12;
int switchState = LOW;
 
IoAbstractionRef ioDevice = ioUsingArduino();
 
char inChar;
bool serialAction() {
 while(Serial.available() > 0) {
  inChar = Serial.read();
  Serial.print(inChar);
 }
 return true;
}
 
void onButtonClick(uint8_t pin, bool heldDown) {
 Serial.print("Button clicked [hold:");
 Serial.print(heldDown);
 Serial.println("]");
}
 
void timerAction() {
 switchState = switchState == HIGH ? LOW : HIGH;
 ioDeviceDigitalWrite(ioDevice, switchPin, switchState);
}
 
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 while(!Serial);
 
 ioDevicePinMode(ioDevice, switchPin, OUTPUT);
 ioDevicePinMode(ioDevice, buttonPin, INPUT);
 switches.init(ioDevice, SWITCHES_POLL_EVERYTHING, true);
 switches.addSwitch(buttonPin, onButtonClick, NO_REPEAT);
 taskManager.scheduleFixedRate(1, timerAction, TIME_SECONDS);
 Serial.println("Listeners started.");
}
 
void loop() {
  taskManager.runLoop();
}

SerialEventHandler

#include <TaskManagerIO.h>
 
class SerialEvent : public BaseEvent {
  private:
   Stream* _serial;
  public:
   SerialEvent(Stream* serial) {
    this->_serial = serial;
   }
  uint32_t timeOfNextCheck() override { 
   if (_serial->available()) markTriggeredAndNotify();
   return secondsToMicros(1);
  }
  void exec() override {
    char inChar;
    while(_serial->available()) {
     inChar = _serial->read();
     _serial->print(inChar);
    }
  }
};
 
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(19200);
 while (!Serial);
 SerialEvent* myEvent = new SerialEvent(&Serial);
 taskManager.registerEvent(myEvent);
}
 
void loop() {
 taskManager.runLoop();
}