1.1.40. fejezet, SOAP szolgáltatás

WSDL automatikusan generálódik az annotációk szerint (http://localhost:8080/Homework4SOAPServer/NewWebService?wsdl).

NewWebService.java

package hu.infokristaly.homework4soapserver;
 
import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.annotation.Resource;
import javax.jws.WebService;
import javax.jws.WebMethod;
import javax.jws.WebParam;
import javax.sql.DataSource;
import javax.xml.ws.WebServiceContext;
import javax.xml.ws.handler.MessageContext;
 
/**
 *
 * @author pzoli
 */
@WebService(serviceName = "NewWebService")
public class NewWebService {
  @Inject
  private HelloService helloService;
 
  @Resource(lookup = "jdbc/sample")
  private DataSource dataSource;
 
  @Resource
  WebServiceContext wsctx;
 
  @WebMethod(operationName = "helloWorld")
  public String helloWorld() {
    return "Hello World";
  }
 
  /**
   * This is a sample web service operation
   */
  @WebMethod(operationName = "hello")
  public String hello(@WebParam(name = "name") String txt) {
    String passwd = null;
    String userName = null;
    if (dataSource != null) {
      try {
        Connection conn = dataSource.getConnection();
        conn.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(NewWebService.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      MessageContext mctx = wsctx.getMessageContext();
      Map http_headers = (Map) mctx.get(MessageContext.HTTP_REQUEST_HEADERS);
      if (http_headers != null) {
        List<String> userList = (List<String>) http_headers.get("Username");
        List<String> passList = (List<String>) http_headers.get("Password");
        if (passList != null && passList.size() > 0) {
          passwd = passList.get(0);
        }
        if (userList != null && userList.size() > 0) {
          userName = userList.get(0);
        }
      }
    }
    HelloFile entity = new HelloFile();
    entity.setName(txt);
    helloService.persist(entity);
    return "Hello " + txt + "[" + userName + ":" + passwd + "]" + " !";
  }
}

HelloService.java

package hu.infokristaly.soap;
 
import javax.ejb.Stateless;
import javax.inject.Named;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;
 
@Named
@Stateless
public class HelloService {
 
	@PersistenceContext(unitName="primary")
	private EntityManager em;
 
	public void persist(HelloFile file) {
		em.persist(file);
	}
}

pom.xml-be hozzá kell adni a függőségekhez:

		<dependency>
			<groupId>javax.jws</groupId>
			<artifactId>javax.jws-api</artifactId>
			<version>1.1</version>
		</dependency>
 
		<dependency>
			<groupId>javax.xml.ws</groupId>
			<artifactId>jaxws-api</artifactId>
			<version>2.2</version>
		</dependency>

A Wildfly standalone.xml-be be kell állítani a wsdl-host és wsdl-uri-scheme paramétert:

    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:webservices:2.0" statistics-enabled="${wildfly.webservices.statistics-enabled:${wildfly.statistics-enabled:false}}">
      <wsdl-host>192.168.1.167</wsdl-host>
      <wsdl-uri-scheme>https</wsdl-uri-scheme>
...
    </subsystem>

Kapcsolódó hivatkozások