1.17.5. fejezet, Komplex aritmetika

[Math]::Abs(-10.6)
#10.6
[Math]::Pow(123, 2)
#15129
[Math]::Sqrt(100)
#10
[Math]::Sin( [Math]::PI / 2 )
#1
[Math]::ASin(1)
#1.5707963267949
 
function Convert-RadiansToDegrees($angle) { $angle / (2 * [Math]::Pi) * 360 }
function Convert-DegreesToRadians($angle) { $angle / 360 * (2 * [Math]::Pi) }
 
Convert-RadiansToDegrees ([Math]::Pi)
#100
Convert-RadiansToDegrees ([Math]::Pi / 2)
#50
Convert-DegreesToRadians 360
#6.28318530717959
Convert-DegreesToRadians 45
0.785398163397448
 
[Math]::Tan( (Convert-DegreesToRadians 45) ) 
#1
 
[Math]::Pow(12345, 123)
#Infinity
 
[BigInt]::Pow(12345, 123)
17922747853679707527695216231943419712992696443062340535140391466684
40953031931423861053031289352606613314821666096691426463815891552569
61299625923906846736377224598990446854741893321648522851663303862851
16587975372427272838604280411617304001701448802369380754772495091658
80584554994292720483269340987503673640044881128194397555564034430275
23561951313385041616743787240003466700321402142800004483416756392021
35945746171990585436418152506177298295938033884123488041067995268917
9117442108690738677978515625
 
$num1 = [BigInt] "962822088399213984108510902933777372323"
$num2 = [BigInt] "986516486816816168176871687167106806788"
$num1 * $num2
949839864077222593647087206583370147511597229917261205272142276616785899728524
 
$r = 962822088399213984108510902933777372323
$r
#9.62822088399214E+38
[BigInt] $r 
#962822088399213912109618944997163270144

Statisztikai számítások

 1..10 | Measure-Object -Average -Sum
#Count  : 10
#Average : 5.5
#Sum   : 55
#Maximum :
#Minimum :
#Property :
 
Get-ChildItem | Measure-Object -Property Length -Max -Min -Average -Sum
#(fájlrendszer könyvtártartalmának számítása)
#Count  : 427
#Average : 10617025.4918033 (fájlméret átlag)
#Sum   : 4533469885 (fájlméret összesen)
#Maximum : 647129088 (legnagyobb fájl)
#Minimum : 0
#Property : Length (fájl méretét számolja)

Szöveges fájl statisztikája

Get-ChildItem > output.txt
Get-Content output.txt | Measure-Object -Character -Word -Line
# Lines       Words    Characters   Property
# 964       6083      33484

Dátum statisztika

## Get the LastWriteTime from each file 
$times = dir | Foreach-Object { $_.LastWriteTime }
## Measure the average Ticks property of those LastWriteTime
$results = $times | Measure-Object Ticks -Average
## Create a new DateTime out of the average Ticks 
New-Object DateTime $results.Average
## 2018. július 18., szerda 12:55:33