1.17.16. fejezet, Pipeline kezelés

Get-ChildItem C:\Windows -Recurse | Out-Host -Paging
#A PowerShell scriptekben nem támogatott a lapozás paraméter
Get-Content C:\temp\test.txt | Measure-Object -word
#Megszámolja a szavakat a szövegfileban

Pipeline mint objektumok csővezetéke

$string = "Hello World"
$string | Get-Member
#Kiírja a String metódusait (objektum kezelés)