1.17.18. fejezet, Egyszerű fájl kezelés

Szöveges fájl tartalmának kiiratása

Get-Content -Encoding UTF8 C:\Temp\test.txt

Könyvtár tartalmának listázása (Get-ChildItem)

Get-ChildItem -Path C:\temp\ *.txt

Általános műveletek

#Lépkedés a könyvtár struktúrában
pwd
pushd .
cd c:\
pwd
popd
pwd
 
if (!(Test-Path C:\temp\test2.txt)) {
  New-Item c:\temp\test2.txt
}
Set-Content c:\temp\test2.txt "Valami tartalom"
Copy-Item c:\temp\test2.txt c:\temp\test3.txt
Remove-Item c:\temp\test3.txt
Test-Path c:\temp\test2 -NewerThan ((Get-Date).AddDays(-3))
Test-Path c:\temp\test2 -OlderThan ((Get-Date).AddDays(+2))
Test-Path C:\temp\test2.txt -IsValid
 
if(![System.IO.File]::Exists($env:ProgramFiles)){
    # file with path $path doesn't exist
}

File keresés

Get-Childitem –Path C:\ -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue -Include "btn*.png" -Exclude "btn_secondary*.png"