1.17.2. fejezet, Változók

Változókat a $ előtaggal definiálhatunk

$content = "Valami tartalom"

Speciális változók

 • $$ - Az utolsó sor utolsó tokkene amit a session kapott
 • $? - Az utolsó művelet eredményességét tartalmazza (TRUE/FALSE)
 • $^ - Az első sor első tokkene amit a session kapott
 • $_ - (alias $PSItem) az aktuális objektum a pipeline-ban
 • $ARGS - Argumentumok, amiket kapott egy function, script, vagy script block
 • $CONSOLEFILENAME - A console fájl neve elérési úttal együtt
 • $ERROR - Az error objektumok tömbje
 • $EVENT - (alias PSEventArgs) az esemény objektum, ami épp feldolgozásra kerül (?)
 • $EVENTARGS - (EventArgs leszármazott) az esemény első argumentuma (?)
 • $EVENTSUBSCRIBER - (PSEventSubscriber objektum) az eseményre feliratkozott objektum (?)
 • $EXECUTIONCONTEXT - (EngineIntrinsics objektum) futás kontextus
 • $FALSE - Logikai hamis érték
 • $FOREACH - Enumerator a ForEach ciklusban (?)
 • $HOME - A felhasználó Home könyvtárának útvonala
 • $HOST - Az aktuális host objektum
 • $INPUT - Enumerátor egy funkció összes bemeneti paraméterére
 • $LASTEXITCODE - Utolsó kilépési kódja egy windows programnak
 • $MATCHES - A -match vagy a -notmatch operátorhoz tartozó változó
 • $MYINVOCATION - Információkat tartalmazza a script-ek, function, és script block-ok hívójáról (?)
 • $NESTEDPROMPTLEVEL - prompt szint (?)
 • $NULL - Null érték (mint a $True vagy $False)
 • $PID - Processz ID-ja az aktuális PowerShell session-nek
 • $PROFILE - A PowerShell profile teljes útvonala az aktuális felhasználónak az aktuális host-on.
 • $PSCMDLET - Cmdlet vagy vagy funkció objektum, ami aktuálisan fut
 • $PSCOMMANDPATH - A script teljes elérési útvonala
 • $PSCULTURE - Kultúra ami aktuálisan be van állítva az oprendszeren (pl.: hu-HU)
 • $PSDEBUGCONTEXT - Hibakeresési kontextus
 • $PSHOME - A PowerShell teljes elérési útvonala
 • $PSITEM - Aktuális objektum a pipeline-ban
 • $PSSCRIPTROOT - A script futtatási könyvtára
 • $PSSENDERINFO - A PSSession-t indító felhasználó objektum
 • $PSUICULTURE - UI kultúra (pl.: hu-HU)
 • $PSVERSIONTABLE - A PowerShell verzió információi
 • $SENDER - Az objektum ami generálta az eseményt (?)
 • $SHELLID - Az aktuális shell azonosítója (pl.: Microsoft.PowerShell)
 • $STACKTRACE - A stack információi a hibáról
 • $THIS - objektum változó egy metódusban
 • $TRUE - Logikai igaz érték

Változó típusának meghatározása

$a = 1
$a.GetType()
#IsPublic IsSerial Name                   BaseType
#-------- -------- ----                   --------
#True   True   Int32                  System.ValueType
$a -is "int32"
#True
$a -isnot "int"
#False