1.1.36. fejezet, NoSQL

Cassandra - kapcsolódó hivatkozások

Sedna - kapcsolódó hivatkozások

MongoDB - kapcsolódó hivatkozások

Konfiguráció:

 

MongoDB admin felhasználó létrehozása

> mongo
use admin
db.createUser(
 {
  user: "username",
  pwd: "password",
  roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" } ]
 }
)

Kapcsolódás adatbázishoz jogosultság kezeléssel:

mongo --port 27017 -u "username" -p "password" --authenticationDatabase "admin"

Adatbázis elérése Java-val

A pom.xml tartalma:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>Homework4MongoDB</groupId>
 <artifactId>Homework4MongoDB</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <name>Homework4MongoDB</name>
 <description>Test MongoDB</description>
 <build>
  <sourceDirectory>src</sourceDirectory>
  <plugins>
   <plugin>
    <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
    <version>3.5.1</version>
    <configuration>
     <source>1.8</source>
     <target>1.8</target>
    </configuration>
   </plugin>
  </plugins>
 </build>
 <dependencies>
 	<dependency>
 		<groupId>org.mongodb</groupId>
 		<artifactId>mongo-java-driver</artifactId>
 		<version>3.7.0</version>
 	</dependency>
 </dependencies>
</project>

Java minta kód

import java.util.Date;
 
import org.bson.Document;
 
import com.mongodb.Block;
import com.mongodb.client.MongoClient;
import com.mongodb.client.MongoClients;
import com.mongodb.client.MongoCollection;
import com.mongodb.client.MongoDatabase;
 
public class Homework4MongoDB {
	public static void main(String[] args) {
		MongoClient mongoClient = MongoClients.create("mongodb://username:password@localhost:27017");
		//MongoClient mongoClient = MongoClients.create("mongodb://localhost:27017"); //with NoAuth		
		MongoDatabase database = mongoClient.getDatabase("users");
		for (String name : database.listCollectionNames()) {
		  System.out.println(name);
		}
 
		Block<Document> printBlock = new Block<Document>() {
		    @Override
		    public void apply(final Document document) {
		      System.out.println(document.toJson());
		    }
		};
		MongoCollection<Document> collection = database.getCollection("user");
		collection.find().forEach(printBlock);
 
		MongoCollection<Document> table = database.getCollection("user");
		Document document = new Document("user","users");
		document.put("name", "mkyong");
		document.put("age", 30);
		document.put("createdDate", new Date());
		table.insertOne(document);
	}
}