1.2.5. fejezet, IR távirányító

Felhasznált alkatrészek

A távirányító képes tanulni, a tanulás megkezdéséhez a Power és a CH-Up gombokat egyszerre kell lenyomni, ezután a gombot, amelyiknek új értéket szeretnénk adni, majd a tanító távirányítóról kell a jelet lejátszani. A következő gomb tanításához nem kell újra a tanulást indító Power és CH-Up gombot megnyomni, elég a tanítani kívánt gombot megnyomni. A tanulási folyamatot a Power és CH-Up gombok együttes lenyomásával lehet befejezni.

Használt Arduino könyvtár

Forráskód (2.x)

#include <IRremote.h>
 
int RECV_PIN = 5;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
 
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 // In case the interrupt driver crashes on setup, give a clue
 // to the user what's going on.
 Serial.println("Enabling IRin");
 irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
 Serial.println("Enabled IRin");
}
 
void loop() {
 if (irrecv.decode(&results)) {
  Serial.println(results.value, HEX);
  irrecv.resume(); // Receive the next value
 }
 delay(100);
}

A TSOP4840 lábkiosztása

 • 1 - Vout
 • 2 - GND
 • 3 - Vcc

Hasonló projektek