1.1.24. fejezet, ORM

Hibernate trükkök

SQLite adatforrás

  <datasource jndi-name="java:jboss/datasources/Homework4SQLiteDS"
    pool-name="Homework4SQLite" enabled="true"
    use-java-context="true">
    <connection-url>jdbc:sqlite:${jboss.home.dir}/welcome-content/config.db</connection-url>
    <driver>sqlite</driver>
  </datasource>

Proxy mezők lecserélése objektum példányra

@ViewScoped
class ViewScopedBean {
...
  @Inject
  private StatelessBean service;
---
  @Resource
  private UserTransacrion ut;
...
  public void fetch() {
   try{
     ut.begin;
...
     entity = service.find(1L);
...
     deproxyEntity(entity);
...
   } finally {
     ut.rollback;
   }
...
  }
...
  public static void deproxyhEntity(Object object) {
    Field[] fields = object.getClass().getDeclaredFields();
    for (Field field : fields) {
      try {
        field.setAccessible(true);
        Object fieldValue = field.get(object);
        if (fieldValue instanceof HibernateProxy) {
          Object detachedFieldValue = ((HibernateProxy) fieldValue).getHibernateLazyInitializer().getImplementation();
          field.set(object, detachedFieldValue);
        }
      } catch (IllegalArgumentException | IllegalAccessException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }
...
}
 
@Stateless
class StatelessBean {
...
 @Inject
 private EntityManager em;
...
 public A find(Long id) {
  A entity = em.find(A.class, id);
 }
....
}

(@Stateless objektum metódushívása legyen a felhasználói tranzakción belül!)

Egyéb tranzakciókkal kapcsolatos feladat a
batch insert/update

Annotációk az entitások kapcsolódáshoz

 
//Sokból az egy kapcsolat:
@Entity
public class Phone {
	@Id
	@GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)
	private Long id;
 
	@ManyToOne
	@JoinColumn(name = "owner_Id")
	private Employee owner;
}
 
//Egy a sokhoz kapcsolat
@Entity
public class Employee {
	@Id
	@GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)
	private Long id;
 
	@OneToMany(mappedBy="Phone")
	@JoinTable //ha kapcsolótáblával szeretnénk megoldani, nem kell a mappedBy
	 (
	   name="EMP_PHONE",
	   joinColumns={ @JoinColumn(name="EMP_ID", referencedColumnName="EMP_ID") },
	   inverseJoinColumns={ @JoinColumn(name="PHONE_ID", referencedColumnName="ID", unique=true) }
	 )
	private Set<Phone> phones;
}
 
@Entity
public class Employee {
	@Id
	@Column(name="ID")
	private long id;
 ...
	@ManyToMany
	@JoinTable(
	  name="EMP_PROJ",
	  joinColumns=@JoinColumn(name="EMP_ID", referencedColumnName="ID"),
	  inverseJoinColumns=@JoinColumn(name="PROJ_ID", referencedColumnName="ID"))
	private List<Project> projects;
 ...
}

Kapcsolódó hivatkozások