Iratkezelési funkciók gyűjteménye

Elektronikus iratkezeléssel kapcsolatos szavakat gyűjtöttem csoportokba az alábbiakban.

Érkeztetés:

 • beérkezés dátuma
 • küldő
 • címzett
 • átadó
 • átvevő
 • beérkezett irat forma (levél, csomag, stb.)
 • sztornózás

Iktatás:

 • szignálás (ügyintéző szervezet, ügyintéző személy meghatározása)
 • ügyintézés határideje
 • Fő és alszámos iktatási szám, vagy csak alszámos (alszámos pl.: dátum/iratsorszám)
 • sztornózás (visszaküldés az érkeztetőhöz újra szignálásra)
 • digitális aláírás

Iratbeolvasás:

 • Ügyirat kiválasztása Iktatási szám szerint
 • szkennelés (szkenner lefoglalása elosztott iratbeolvasás esetén)
 • Jogosultsághoz kapcsolódó szövegkitakarások elvégzése
 • szöveg kiemelések elvégzése
 • megjegyzések elhelyezése az irat képén

Szervezeti hierarchia:

 • szervezeti egységek felépítése
 • ügyintézők szervezeti egységekhez rendelése
 • különböző szervezeti egységekben dolgozó ügyintézőkből összeállítható ideiglenes vagy állandó munkacsoportok

Üzleti logika:

 • szervezeti egységek, ügyintézők közötti átadások, munkafolyamatok szabályzása (pl.: érkeztetett irat kihez kerüljön, ki kaphat másolatot, stb.)
 • jogosultsághoz kötött feladatkörök (pl.: jóváhagyás, visszautasítás, digitális aláírás, stb.)
 • dokumentumok útjának nyomonkövetése (szervezeti egység, ügyintéző, állapot)
 • Meghatározott utat bejárt dokumentumok kezelése és kimutatása (pl.: lezárásra váró ügyiratok, ügyintézőnkénti elintézett ügyiratok száma, stb.)
 • Ügyintézési határidó jelzése
Fórum: