CGI::FastTemplate

Web alkalmazásként használjuk a Perl-t, szükségünk lesz a CGI modulra. A PHP-ben is ismeretes class.FastTemplate.php Perl megfelelőjét a CPAN telepítőn keresztül, vagy ActivePerl haszálata esetén a ppm csomagkezelővel telepíthetjük. A CGI::FastTemplate kezelése igen hasonló a PHP-ben használthoz, és nagyon egyszerű. Azonban a Smarty-hoz ezen egyszerűség okán nem hasonlítható. A Smarty-hoz inkább a Template Tool Kit hasonlítható. Példaként a FastTemplate használatára nézzük meg a környezeti változók és az átadott paraméterek táblázatát.

#!c:/Perl/bin/perl.exe
 use CGI;
 use CGI::FastTemplate;
 
 $cgi = new CGI;
 print $cgi->header(
		-expires => 'now',
		-meta  => {
			'last-modified' => localtime,
			'ETag'     => localtime,
			'cache-control' => 'no-cache',
			'pragma'    => 'no-cache',
			'Content-type' => 'text/html',
			'charset'    => 'iso-8859-2'
		}
);
 
 my $tpl = new CGI::FastTemplate("./templates/");
 
 $tpl->define('main'=>'env.tpl',
        'table'=>'table.tpl',
        'row'=>'row.tpl'
 );
 
 $tpl->assign(VARNAME=>'<b>Name</b>',VALUE=>'<b>Value</b>');
 $tpl->parse(ROWS=>".row");
 
 foreach $var (sort(keys(%ENV))) {
   $val = $ENV{$var};
   $val =~ s|\n|\\n|g;
   $val =~ s|"|\\"|g;
   $tpl->assign(VARNAME =>$var, VALUE=>$val);
   $tpl->parse(ROWS=>".row");
 };
 
 $count = scalar($cgi->param);
 if ($count>0) {
  $tpl->assign(VARNAME=>'<b>Name</b>',VALUE=>'<b>Value</b>');
  $tpl->parse(ROWS=>".row");
 
  foreach $name (sort($cgi->param)) {
    $value = $cgi->param($name);
    $tpl->assign(VARNAME =>$name, VALUE=>$value);
    $tpl->parse(ROWS=>".row");
  };
 };
 
 $tpl->parse(MAIN => ["table", "main"]);
 
 $tpl->print();

env.tpl

<html>
 <body>
  $MAIN
 </body>
</html>

table.tpl

<table border=1>
 $ROWS
</table>

row.tpl

<tr>
 <td valign="top" align="right">$VARNAME</td><td>$VALUE</td>
</tr>

Érdekes lehet még a kapott paraméterek esetén a kódolás/dekódolás. Ezekhez az URI::Escape és HTML::Entities modulokban található encode_entities és decode_entities függvények alkalmasak. Ezeknek van UTF-8 specifikus változatuk is.