Általános programozási nyelv tanulási lépések

Programozás procedurális nyelvekben

 • Alapvető adattárolási szerkezetek (változók, konstansok, mutatók, alaptípusok)
 • Műveletek, operátorok (pl.: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, konkatenáció, csoportosítás)
 • logikai műveletek (és,vagy,negáció, kizáró vagy, bitenkénti műveletek), sorrendiség (precedencia)
 • Vezérlési szerkezetek
 • Tömbök kezelése (pl.: join, split)
 • Összetett adattárolási szerkezetek (listák, hash táblák, stb.)
 • Egyéb kulcsszavak
 • Eljárások, függvények írása
 • Argumentumok kezelése (futtatási paraméterek)
 • Konzol vagy felhasználói felület létrehozása (pl.: egy üzenet kiírása) , interaktív felhasználói felület
 • String kezelő függvények és objektum metódusok
 • Reguláris kifelyezés kezelés
 • Kivétel kezelés
 • Környezeti változók kezelése
 • Dátum és idő formázott megjelenítése, dátumrészek kiemelése és módosítása (pl.: perc, óra, nap, stb.), időzóna kezelés, idővel kapcsolatos funkciók
 • Véletlenszám generálás
 • Fájlrendszer kezelés (fájl megnyitás, könyvtár kezelés)
 • Konfigurációs értékek olvasása fájlból (.ini, .property, .xml)
 • Adatbázis kapcsolatok
 • Időzített feladatok
 • Szálkezelés, szinkronizáció
 • String konverzió (ISO 8859-2, UTF-8)
 • Együttműködés más programnyelvben írt programmal (OLE, DDE, DCOP, IPC, PIPE, Socket), könyvtárral (pl.: .dll, .so, .jar)
 • Titkosítás (pl.: GPG, MD5, stb.)

Programozás OOP nyelvekben

 • Osztály és objektum megvalósítások
 • Tulajdonságok és láthatóság (public, protected, private)
 • Metódusok: absztrakt, virtuális, túlterhelt (overload), felülírt (override) metódusok írása
 • Leszármaztatás (egy ős osztály, több ős osztály esetén, egyéb pl.: barát osztály C++)
 • Interface kezelés (öröklődés, implementálás)
 • Osztály műveletek (metódusok általános elérése, pl.: Java Reflection)
 • Hálózat kezelés (TCP/IP, UDP, HTTP, SOAP, SMTP, POP, XML/RPC)
 • Elosztott rendszer készítése (RMI, CORBA, DCOM)
 • Programozási minták (singleton, abstract factory)

Web alkalmazás specifikus feladatok

 • szerver konfiguráció
 • rendszerváltozók megismerése (SERVER,GET, POST, stb.)
 • Form mezőinek kezelése
 • Session kezelés, felhasználó azonosítás
 • Fájl feltöltés
 • AJAX műveletek
 • HTML tagok (JSP tagok)
 • Sablonkezelő rendszer
 • Dinamukus felhasználói felület alkalmazása (pl.: JQuery UI)
 • MVC