1.2.3. fejezet, WAMP és Firebird 2.0

A PHP-Firebird kapcsolat kialakításhoz a WAMP 2.0-val szállított GDS32.dll frissítése szükséges. Az új dll alapértelmezett Firebird telepítés szerint a "C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_0\bin\" könyvtárban található fbclient.dll néven. A "C:\Windows\System32"-ben is cseréljük ki. Szükséges továbbá a php_interbase kiegészítés engedélyezése a WAMP kezelőfelületén. Ezek után az alábbi mintakóddal érhető el egy adatbázis:


<?php
$db 
'localhost:c:/data/lx.gdb';
$dbuser 'sysdba';
$dbpass 'masterkey';
$res ibase_connect($db,$dbuser,$dbpass) or die("<br>" ibase_errmsg());

$sql="SELECT * FROM t_aru where aru_nev like 'Am%'";
$result=ibase_query($res,$sql) or die(ibase_errmsg());
print 
"<html><body><table>";
while(
$row=ibase_fetch_row($result)){
    print 
"<tr>";
    print 
"<td>{$row[0]}</td>";
    print 
"<td>{$row[1]}</td>";
    print 
"<td>{$row[2]}</td>";
    print 
"</tr>";
}
print 
"<body><table><html>";
ibase_free_result($result);
ibase_close($res) or die("<br>" ibase_errmsg());
?>

További leírások a PHP Firebird funkcióiról itt olvashatók.