Word fejléc átalakítás

Ez a kód egy könyvtárban keres Word .doc fájlokat, és a talált dokumentumok fejlécét írja át

var objargs = WScript.Arguments;
if (objargs.length==1){
 folderspec=objargs(0);
 //WScript.Echo("Open "+folderspec);
 fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
 f = fso.GetFolder(folderspec);
 fc = new Enumerator(f.files);
 re = new RegExp('\.doc$','ig');
 wo = new ActiveXObject("Word.Application");
 wo.visible=false;
 for (; !fc.atEnd(); fc.moveNext())
 if (fc.item().name.match(re))
 {
  fileName = folderspec+"\\"+fc.item().name
  //WScript.Echo("Open "+fileName);
  oDoc = wo.Documents.open(fileName);
  //WScript.Echo(oDoc.Sections(1).Headers(1).Range.Text);
  oDoc.Sections(1).Headers(1).Range.Text="Papp Zoltán";
  //WScript.Echo(oDoc.ComputeStatistics(2));
  oDoc.save();
  oDoc.close();
 }
}
WScript.Echo("Kész.");