Office 2007 Word plug-in

Ez a program a word dokumentumok szétválogatására készült. Egy Ribbon komponens mintaprogram.

connect.cs

namespace MoveDocument
{
  using System;
  using Extensibility;
  using System.Runtime.InteropServices;
  using System.Windows.Forms;
  using Microsoft.Office.Core;
 
	[GuidAttribute("8010903C-B552-43C6-8C6F-8302B7126A40"), ProgId("MoveDocument.Connect")]
	public class Connect : Object, Extensibility.IDTExtensibility2, IRibbonExtensibility
	{
 
    string IRibbonExtensibility.GetCustomUI(string RibbonID)
    {
      return Properties.Resources.Ribbon;
    }
 
    public Connect()
		{
		}
 
	public void OnConnection(object application, Extensibility.ext_ConnectMode connectMode, object addInInst, ref Array custom)
	{
		applicationObject = (Microsoft.Office.Interop.Word.Application) application;
        addInInstance = addInInst;
	}
 
	public void OnDisconnection(Extensibility.ext_DisconnectMode disconnectMode, ref Array custom)
	{
      if (disconnectMode != ext_DisconnectMode.ext_dm_HostShutdown)
      {
        OnBeginShutdown(ref custom);
      }
      applicationObject = null;
		}
 
	public void OnAddInsUpdate(ref Array custom)
	{
	}
 
	public void OnStartupComplete(ref Array custom)
	{
	}
 
 
    public void OnActionKorte(IRibbonControl control)
    {
      Microsoft.Office.Interop.Word.Document activeDoc = applicationObject.ActiveDocument;
      if (activeDoc != null)
      {
        string sourceFileName = activeDoc.FullName;
        string fileName = activeDoc.Name;
        object saveChanges = Microsoft.Office.Interop.Word.WdSaveOptions.wdPromptToSaveChanges;
        object originalFormat = Microsoft.Office.Interop.Word.WdOriginalFormat.wdWordDocument;
        object routeDocument = true;
 
        activeDoc.Close(ref saveChanges, ref originalFormat, ref routeDocument);
        System.IO.File.Move(sourceFileName, "c:\\temp\\korte\\" + fileName);
      }
    }
 
    public void OnActionTotalAlma(IRibbonControl control)
    {
      Microsoft.Office.Interop.Word.Document activeDoc = applicationObject.ActiveDocument;
      if (activeDoc != null)
      {
        string sourceFileName = activeDoc.FullName;
        string fileName = activeDoc.Name;
        object saveChanges = Microsoft.Office.Interop.Word.WdSaveOptions.wdPromptToSaveChanges;
        object originalFormat = Microsoft.Office.Interop.Word.WdOriginalFormat.wdWordDocument;
        object routeDocument = true;
 
        activeDoc.Close(ref saveChanges, ref originalFormat, ref routeDocument);
        System.IO.File.Move(sourceFileName, "c:\\temp\\alma\\" + fileName);
      }
    }
 
    public void OnActionDelete(IRibbonControl control)
    {
      Microsoft.Office.Interop.Word.Document activeDoc = applicationObject.ActiveDocument;
      if (activeDoc != null)
      {
        string sourceFileName = activeDoc.FullName;
        string fileName = activeDoc.Name;
        object saveChanges = Microsoft.Office.Interop.Word.WdSaveOptions.wdPromptToSaveChanges;
        object originalFormat = Microsoft.Office.Interop.Word.WdOriginalFormat.wdWordDocument;
        object routeDocument = true;
 
        activeDoc.Close(ref saveChanges, ref originalFormat, ref routeDocument);
        System.IO.File.Delete(sourceFileName);
      }
    }
 
    public void OnBeginShutdown(ref Array custom)
	{
	}
 
	private Microsoft.Office.Interop.Word.Application applicationObject;
	private object addInInstance;
	}
}

Ribbon.xml

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
 <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
   <tab id="tab1" label="Categories" >
    <group id="group1" label="Category group">
     <button id="button1" label="alma"
      size="large" imageMso="HyperlinkInsert"
      onAction="OnActionAlma"
      tag="http://www.microsoft.com" />
     <button id="button2" label="korte"
      size="large" imageMso="HyperlinkInsert"
      onAction="OnActionKorte"
      tag="http://www.microsoft.com" />
     <button id="button3" label="delete"
      size="large" imageMso="HyperlinkInsert"
      onAction="OnActionDelete"
      tag="http://www.microsoft.com" />
    </group>
   </tab>
  </tabs>
 </ribbon>
</customUI>

A Ribbon.xml fájlt hozzá kell adni az erőforrásokhoz. A SolutionExplorer/MoveDocument - properties menüpontban a Resources fülnél megnyíló ablakra rámozgatva az XML fájlt meg is történt a hozzáadás.