Registry elmentés és visszatöltés

A következő rutin registry bejegyzés elmentésére szolgál

var m:cardinal;
begin
 with TRegistry.Create(KEY_ALL_ACCESS) do //SE_BACKUP_NAME
 begin
  RootKey:=HKEY_CURRENT_USER;
  if OpenKey('\Software\Archico',false) then
  Begin
   m:=RegSaveKey(CurrentKey,pchar('Architeka_Current_User.reg'),nil);
   ShowMessage('Done.('+IntToStr(m)+')');
   free;
  End
 end;

Az elmentett registry bejegyzés visszatöltésére használható a másik rutin

 with TRegistry.Create(KEY_ALL_ACCESS) do //SE_BACKUP_NAME
 begin
  RootKey:=HKEY_CURRENT_USER;
  LoadKey('\Software\Archico','Architeka_Current_User.reg');
  free;
 End;