Formok futás idejű felépítése, erőforrás kezelés

Mintaprogram 2001-ből, ablakok futás idejű szerkesztésére, OLEDB adatbázis kapcsolat kezelésre MS-Access adatbázis fájlokon, ablakszerkezetek BLOB mezőbe tárolására és visszatöltésére. Az alábbi kódrészlet illusztrálja egy form visszaállírását. Figyeljünk arra, hogy az .udl fájlban a Data Source mindig a megfelelő helyre mutasson, így mutathat elérési utat a Microsoft.Jet.OLEDB számára. Az .mdb adatbázis fájlokhoz a felhasználónév/jelszó páros: q/q

procedure TdmClientMain.SelfLoader(BS:TStream);
var MS:TStream;
  lvEnd:integer;
begin
 try
  MS:=TMemoryStream.Create;
  ObjectTextToBinary(BS,MS);
  lvEnd:=0;
  MS.WriteBuffer(lvEnd,SizeOf(lvEnd));
  MS.Seek(0,soFromBeginning);
  Application.CreateForm(TfrmClientMain,frmClientMain);
  MS.ReadComponent(frmClientMain);
 finally
  FreeAndNil(MS);
 end;
end;
CsatolmányMéret
Csomag ikon ArchiTekaDSC.zip1021.71 KB